ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΔΕ

Η Αναπλήρωση του Μαθήματος “Διαφορετικότητα και Διαπολιτισμική Επικοινωνία στην Σχολική Τάξη”, του Μεταπτυχιακού Κύκλου Σπουδών του Τμήματος μας “Επιστήμες της Αγωγής”, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 20 Μαρτίου και ώρα 12.30 μμ Σας ευχαριστώ, η Διδάσκουσα Ελένη Καρασαββίδου