Εκπαίδευση STEM – Βρέλλης

Οι ομάδες που έχουν ανατεθεί στον κ. Βρέλλη αποτελούνται από τους φοιτητές/φοιτήτριες με τα παρακάτω ΑΜ: 8484,8829,8492,8493,8278,8502,8423,8333,8337,8378,8415,8268,8280,8822,8395,8390,8495,8400,8504,8350,8291,8401,8398,8405,8487,8796 Η πρώτη συνάντηση  θα γίνει τη Δευτέρα 8/3/2021 στις 11:30 στην ομάδα του MS Teams με τίτλο “Εκπαίδευση STEM (Βρέλλης)”. Οι παραπάνω φοιτητές/φοιτήτριες Περισσότερα, …

“Εκπαίδευση STEM – Μικρόπουλος, Μπέλλου”

Η πρώτη συνάντηση των ομάδων των φοιτητών που έχουν αναλάβει projects STEM με τον κύριο Μικρόπουλο και την κυρία Μπέλλου θα γίνει τη Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 στις 13:00 μέσω MS-teams. Το όνομα της συγκεκριμένης ομάδας είναι “Εκπαίδευση STEM – Περισσότερα, …