Συνάντηση με την Ακαδημαϊκή Σύμβουλο

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες που ανήκουν στην ομάδα μας ότι η επόμενη συνάντησή μας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 20:00 μ.μ., προκειμένου να συζητηθούν θέματα που άπτονται των σπουδών σας. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο ψηφιακό γραφείο Περισσότερα, …