3η συνάντηση του Δικτύου Εκπαιδευτικών “Εκπαιδευτικός και σύγχρονες προκλήσεις”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Δίκτυο Εκπαιδευτικών «Εκπαιδευτικός και σύγχρονες προκλήσεις», το οποίο οργανώνεται με πρωτοβουλία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,  πραγματοποιεί συνάντηση την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021, 18.00-19.30, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα MS Teams (κωδικός: 6obfhbq). Θέμα της συνάντησης είναι Περισσότερα, …