ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Η Αναπλήρωση του Μαθήματος “Εκπαίδευση Ενηλίκων”, του Προπτυχιακού Κύκλου Σπουδών του Τμήματος μας, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2021 και ώρα 2.30 μ.μ. Σας Ευχαριστώ, Η Διδάσκουσα Ελένη Καρασαββίδου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Η Αναπλήρωση του Μαθήματος “Πρώτη Γραφή και Ανάγνωση”, του Προπτυχιακού Κύκλου Σπουδών του Τμήματος μας, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Μαρτίου και ώρα 12.15 μμ Σας ευχαριστώ, η Διδάσκουσα Ελένη Καρασαββίδου