Αναβολή μαθήματος “Φιλοσοφία της Παιδείας”

Αγαπητές/τοί φοιτήτριες/τές, το σημερινό μάθημα “Φιλοσοφία της Παιδείας” δεν θα πραγματοποιηθεί. Θα αναπληρωθεί σε ημερομηνία που θα ορίσουμε στο επόμενο μάθημα στις 9 Μαρτίου. Η διδάσκουσα

ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ

Τα σημερινά Μαθήματα της κ. Καρασαββίδου Πρώτη Γραφή και Ανάγνωση (προπτυχιακό) και Διαφορετικότητα και διαπολιτισμική επικοινωνία στη σχολική τάξη (ΠΜΣ) αναβάλλονται. Ημερομηνία αναπλήρωσης θα ανακοινωθεί. Ζητώ Συγγνώμη για οποιαδήποτε δυσκολία θα δημιουργηθεί. Η διδάσκουσα, Ελένη Καρασαββίδου