Συνάντηση με τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο κ. Γεώργιο Καψάλη

Οι φοιτητές/τριες με Α.Μ.

8866 – 9055 – 8991 – 8979 – 8862 – 8931 – 8908 – 8963 – 9052 – 9008 – 8934 – 8993 – 9109 – 8937 – 9089 – 9034 – 9005 – 8914 – 9053 – 9126 – 9131 – 8949 – 9190 – 9391 – 9292 – 9377 – 9246 – 9224 – 9321

καλούνται σε συνάντηση με τον ακαδημαϊκό τους σύμβουλο για θέματα σχετικά με τις σπουδές τους, τη Δευτέρα 29/03/2021 και ώρα 12 το  μεσημέρι. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην πλατφόρμα Ms Teams (κωδικός ομάδας: bva7hix).

Γεώργιος Δ. Καψάλης