Συνάντηση με ακαδημαϊκό σύμβουλο

Οι φοιτητές/τριες με Α.Μ.
8491, 8317, 8395, 8331, 8467, 8285, 8445, 8500, 8829, 8779, 8533, 8295, 8492, 8360, 8380, 8243, 8478, 8392, 8318, 8341, 8316, 8368, 8472, 8367
καλούνται σε συνάντηση με τον ακαδημαϊκό τους σύμβουλο την Τετάρτη 31 Μαρτίου και ώρα 10:00. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην πλατφόρμα Ms Teams (κωδικός ομάδας: 6akvcy4).

Θεμιστοκλής Γκόγκας