Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος “Εισαγωγή στη Στατιστική”

Χαίρετε

Το μάθημα “Εισαγωγή στη Στατιστική” θα εξεταστεί σύμφωνα με το πρόγραμμα την Παρασκευή 11 Ιουνίου το διάστημα 12:00-13:00.

Ο κωδικός στο TEAMS είναι 3eaz875. Σας παρακαλώ να συνδεθείτε λίγο νωρίτερα στις 11:45 για να ακούσετε τις οδηγίες εξέτασης.

Με εκτίμηση,
Δημήτρης Μαυρίδης