ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ”ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΕΘΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ”

Το μάθημα ‘’Θεωρίες Προσωπικότητας, Έρευνα και Εφαρμογές’’, θα εξεταστεί προφορικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα, την Τρίτη 15 Ιουνίου, ώρα: 9.00 -10.00.
Κωδικός Teams: f4dnwxj