‘Εκτακτη Ανακοίνωση – ΑΓΓΛΙΚΑ

Λόγω τεχνικού προβλήματος που παρουσιάστηκε στην πλατφόρμα του MsTeams  η εξέταση στο μάθημα των Αγγλικών θα επαναληφθεί την Τρίτη 29 Ιουνίου, ώρα 15.00μμ. χωρίς να αλλάξει κάτι, με τους ίδιους κωδικούς αιθουσών που είναι στο ecourse. Οι 2 αίθουσες Π1 και Π2 δεν θα αλλάξουν και θα παραμείνετε στην αίθουσα που γράψατε.

Η διδάσκουσα

Αναστασία Κωστούλα