Εξετάσεις Γενική Ψυχολογία Ι και Γενική Ψυχολογία ΙΙ- Ενημέρωση

Παρακαλούνται οι φοιτητές που προτίθενται να εξεταστούν στο μάθημα “Γενική Ψυχολογία Ι” ή “Γενική Ψυχολογία ΙΙ”, να μελετήσουν τις σχετικές πληροφορίες που έχουν αναρτηθεί στο e-course και να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες.

Η διδάσκουσα,
Ναυσικά Αντωνιάδου