Κωδικός αίθουσας εξετάσεων για το μάθημα “Πρακτική Άσκηση με μικροδιδασκαλίες”

Ο κωδικός εξετάσεων της αίθουσας στην οποία θα εξεταστεί το μάθημα «Πρακτική Άσκηση με μικροδιδασκαλίες. Καλλιέργεια δεξιοτήτων διδασκαλίας και αναστοχασμού» είναι ο εξής: eqay0b1