Θέματα Διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο – Εξεταστική Ιουνίου

Ημερομηνία εξέτασης: 17 Ιουνίου 16:00-17:30.
Αίθουσα MS-Teams “Θέματα Διδασκαλίας Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο – Εξέταση Ιουνίου 2021” – κωδικός εισόδου: fipvjd6
Οι κάμερες πρέπει να παραμείνουν ανοιχτές σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης.
Να έχετε διαθέσιμα χαρτί και μολύβι ή στυλό.
Αν επιθυμείτε ρήτρα, στείλτε email αμέσως μετά την εξέταση.
Η γραπτή εξέταση συνεισφέρει 7 μονάδες στον τελικό βαθμό – οι υπόλοιπες 3 μονάδες προστίθενται με βάση την υποχρεωτική εργασία που είχε κατατεθεί κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου.