Οδηγίες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων Σεπτεμβρίου

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες που προτίθενται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις Σεπτεμβρίου στα παρακάτω μαθήματα:

  • Σχολική Πρακτική ΙΙ
  • Οργάνωση και Διοίκηση του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος
  • Θέματα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας

ότι στα αντίστοιχα ηλεκτρονικά μαθήματα (e-course) έχουν δημοσιευτεί αναλυτικές οδηγίες για τη διεξαγωγή τους.

Καλή επιτυχία!