Εξετάσεις των μαθημάτων του κ. Καψάλη

Οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στα μαθήματα του κ. Καψάλη:

Διδακτική της Γλώσσας Ι,

Εισαγωγή στον Νεοελληνικό Λόγο,

Παιδική Λογοτεχνία με έμφαση στην παιδική ποίηση

σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020, καλούνται να εγγραφούν στις αντίστοιχες ομάδες του e-course, μέχρι την ημερομηνία της εξέτασης (Ανάθεση εργασίας, που θα ανοίξει την ημέρα και ώρα της εξέτασης).