Αγγλικά- Μεσαίοι ΙΙ

Το μάθημα των Αγγλικών στο Γ εξάμηνο είναι προαιρετικό – προπαρασκευαστικό, περιλαμβάνει Παιδαγωγική ορολογία και γίνεται δια ζώσης .’Εναρξη : 5/10/2020.  ‘Ωρες συνεργασίας : Τετάρτη & Πέμπτη 10-12, 3ος όροφος.

Η διδάσκουσα

Αναστασία Κωστούλα