Ανακοίνωση για το μάθημα “Αξιοποίηση ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Έρευνα” [ΔΕΕ171]

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου ακ. έτους 2020-2021
θα προσφερθεί το μάθημα
Αξιοποίηση ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Έρευνα” [ΔΕΕ171].
Το μάθημα είναι εργαστηριακό, επιλεγόμενο, προσφέρεται στους/τις φοιτητές/τριες  Ζ (και άνω) Εξαμήνου και θα πραγματοποιείται διά ζώσης στο
Eργαστήριο Διδακτικής και Σχολικής Παιδαγωγικής (1ος όροφος).
Η πρώτη συνάντηση σύμφωνα με το Πρόγραμμα Μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 06.10.2020, 14:30-17:30.

http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=52

Αν. Εμβαλωτής