Μαθήματα Εργαστηρίου Μουσικής Χειμερινό εξάμηνο 2020

Τα μαθήματα του Εργαστηρίου Μουσικής που προσφέροντα στο χειμερινό εξάμηνο 2020 είναι τα ακόλουθα:

  1. Το ‘Τραγούδι ως μορφή έκφρασης και δημιουργίας”. Είναι προαιρετικό, προσφέρεται σε όλα τα εξάμηνα και ο βαθμός του συμπεριλαμβάνεται στο παράρτημα σπουδών. Το μάθημα ξεκινά στις 7-10-2020, στις 8.30  και θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης, στο Εργαστήριο Μουσικής, στον 2ο όροφο του ΠΤΔΕ.
  2. Χορωδία. Έναρξη στις 7-10-2020, στις 11.30, διά ζώσης, στο Εργαστήριο Μουσικής του Π.Τ.Δ.Ε., 2ος όροφος
  3. Τμήμα Εκμάθησης Οργάνου. Στο μάθημα αυτό, το οποίο γίνεται διά ζώσης, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία με τη διδάσκουσα για να προηγηθεί συνεννόηση για το πρόγραμμα, καθώς το μάθημα είναι ατομικό ή μέχρι δύο άτομα,  στο e-mail: enikolau@uoi.gr

 

H διδάσκουσα

Δρ. Ειρήνη Νικολάου