Μαθήματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & Αειφορία» (3o εξάμηνο) και «Βιωματικές Διδακτικές Τεχνικές: Εφαρμογές στην Περιβαλλοντική και τη Γεωγραφική Εκπαίδευση» (5ο εξάμηνο) δεν θα πραγματοποιηθούν την πρώτη εβδομάδα του νέου ακαδημαϊκού έτους καθώς αναμένεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης των μαθημάτων αυτών σε νέο διδάσκοντα. Εκτιμάται ότι η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί σύντομα.

Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την ημερομηνία έναρξης των συγκεκριμένων μαθημάτων και για τον κωδικό πρόσβασης στις αντίστοιχες ομάδες (Teams).