ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα «Η προσωπικότητα και το έργο του εκπαιδευτικού» θα πραγματοποιείται από απόσταση σε πιστοποιημένη αίθουσα του MS-Teams «Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ – ΧΕ 2020-21». Ο κωδικός για την είσοδο στην εικονική αίθουσα είναι: tfcw9um

Η πρώτη συνάντηση σύμφωνα με το Πρόγραμμα Μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 05.10.2020, και ώρα 11:30.