Αναβολή μαθήματος “Φιλοσοφία της Παιδείας”

Αγαπητές/τοί φοιτήτριες/τές,

το σημερινό μάθημα “Φιλοσοφία της Παιδείας” δεν θα πραγματοποιηθεί.

Θα αναπληρωθεί σε ημερομηνία που θα ορίσουμε στο επόμενο μάθημα στις 9 Μαρτίου.

Η διδάσκουσα