ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ

Τα σημερινά Μαθήματα της κ. Καρασαββίδου Πρώτη Γραφή και Ανάγνωση (προπτυχιακό) και Διαφορετικότητα και διαπολιτισμική επικοινωνία στη σχολική τάξη (ΠΜΣ) αναβάλλονται. Ημερομηνία αναπλήρωσης θα ανακοινωθεί. Ζητώ Συγγνώμη για οποιαδήποτε δυσκολία θα δημιουργηθεί.

Η διδάσκουσα,

Ελένη Καρασαββίδου