ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Η Αναπλήρωση του Μαθήματος “Εκπαίδευση Ενηλίκων”, του Προπτυχιακού Κύκλου Σπουδών του Τμήματος μας, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2021 και ώρα 2.30 μ.μ.

Σας Ευχαριστώ,

Η Διδάσκουσα

Ελένη Καρασαββίδου