3η συνάντηση του Δικτύου Εκπαιδευτικών “Εκπαιδευτικός και σύγχρονες προκλήσεις”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Δίκτυο Εκπαιδευτικών «Εκπαιδευτικός και σύγχρονες προκλήσεις», το οποίο οργανώνεται με πρωτοβουλία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,  πραγματοποιεί συνάντηση την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021, 18.00-19.30, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα MS Teams (κωδικός: 6obfhbq). Θέμα της συνάντησης είναι «Συνεργασία σχολείου – οικογένειας: Προβλήματα και δυνατότητες ανάπτυξής της». Εισηγητής του θέματος θα είναι ο Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Α. Μπρούζος. Από τα μέλη του δικτύου εισήγηση θα κάνει η Μ. Σκαργιώτη. Προβλέπεται χρόνος για συζήτηση, τοποθετήσεις και κατάθεση εμπειριών από τα μέλη του Δικτύου.