Συνεργασία με Ακαδημαϊκό Σύμβουλο

Οι φοιτητές/τριες με Α.Μ.

9045, 8921, 9024, 9056, 9124, 9029, 8895, 9033, 8970, 9132, 9028, 8955, 8928, 8853, 9043, 9090, 9035, 8930, 9141, 9057, 9146, 9048, 8958, 8947

καλούνται σε συνάντηση με την ακαδημαϊκό τους σύμβουλο τη Δευτέρα 5 Απριλίου και ώρα 14:30. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην πλατφόρμα Ms Teams (κωδικός ομάδας: k9bawwl).

Πλουσία Μισαηλίδη