Συνεργασία με Ακαδημαϊκό Σύμβουλο

Οι φοιτητές/τριες με Α.Μ.

8855, 9086, 8898, 9044, 8941, 9128, 9030, 8874, 8902, 8939, 9032, 8948, 8971, 8940, 9102, 8956, 9095, 8896, 8883, 9076, 9061, 8920, 9117, 8854

καλούνται σε συνάντηση με τον ακαδημαϊκό τους σύμβουλο τη Δευτέρα 5 Απριλίου και ώρα 12:00. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην πλατφόρμα Ms Teams (κωδικός ομάδας: 2dtkpp6).

Ανδρέας Μπρούζος