Πρακτική άσκηση – Δειγματική διδασκαλία Μαθηματικών

Την Τετάρτη 12/5 θα διεξαχθεί δειγματική διδασκαλία στο μάθημα των Μαθηματικών. Θα παρουσιαστεί η ενότητα “Λόγοι-Αναλογίες” της Στ’ τάξης. Η παρουσίαση θα ξεκινήσει στις 14:30 και θα διαρκέσει – μαζί με τη συζήτηση – 1,5 ώρα. Η παρουσίαση θα λάβει Περισσότερα, …

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Προς τις φοιτήτριες και τους φοιτητές των Στ’ και Η’ εξαμήνων Την Τετάρτη 12/5 θα διεξαχθεί δειγματική διδασκαλία στο μάθημα των Μαθηματικών. Θα παρουσιαστεί η ενότητα “Λόγοι-Αναλογίες” της Στ’ τάξης. Η παρουσίαση θα ξεκινήσει στις 14:30 και θα διαρκέσει – Περισσότερα, …