ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

Οι φοιτητές/τριες με Α.Μ. 8855, 9086, 8898, 9044, 8941, 9128, 9030, 8874, 8902, 8939, 9032, 8948, 8971, 8940, 9102, 8956, 9095, 8896, 8883, 9076, 9061, 8920, 9117, 8854 καλούνται σε συνάντηση με τον ακαδημαϊκό τους σύμβουλο τη Δευτέρα 17 Μαΐου Περισσότερα, …

Εκπόνηση πτυχιακής εργασίας στη θεματική περιοχή “Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση” (Σπ. Σούλης)

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές τού Στ Εξαμήνου που επιθυμούν να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία κατά το Ζ και Η εξάμηνο στη θεματική περιοχή “Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση” παρακαλούνται να δηλώσουν μέχρι και την Τρίτη 18/5 τα στοιχεία τους (Ονοματεπώνυμο, Αριθμό Περισσότερα, …