ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ στα πλαίσια του ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

Έκτακτο Εργαστηριακό μάθημα στα πλαίσια του μαθήματος “Διαφορετικότητα και διαπολιτισμική επικοινωνία στη σχολική τάξη” (που υπάγεται στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Επιστήμες της Αγωγής”)  θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 1η Ιουνίου, και ώρα 3.00 μμ Σας ευχαριστώ, Η διδάσκουσα, Ελένη Καρασαββίδου