Μετάθεση μαθήματος [Εμβαλωτής ΔΕΥ061]

Λόγω έκτακτης ακαδημαϊκής υποχρέωσης, το μάθημα “Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας ΙΙ” [ΔΕΥ061] της Τρίτης 18.05.2021, μεταφέρεται την Τετάρτη 19.05.2021, 17:30-20:30. Μετάθεση Μαθήματος 18.05.2021