ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Προς τους φοιτητές των Στ΄ και Η΄ εξαμήνων Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη, 1 Ιουνίου 2021, στις 14:30 θα πραγματοποιηθεί δειγματική διδασκαλία στο μάθημα της Ιστορίας. Η παρακολούθηση θα γίνει μέσω της πλατφόρμας MSTeams, ως εξής: Οι φοιτητές του Η΄ Περισσότερα, …

Διαθεματική Προσέγγιση του Παραδοσιακού Χορού στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Εξέταση Εργασιών

Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να ολοκληρώσουν με επιτυχία την παρακολούθηση στο προαιρετικό μάθημα “Διαθεματική Προσέγγιση του Παραδοσιακού Χορού στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση”,  συμμετέχοντας στην εξέταση του Ιουνίου 2021, να ανατρέξουν στην σχετική ανακοίνωση στο e-course του μαθήματος