Εκπόνηση Πτυχιακών Εργασιών ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (Σπ. Σούλης)

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες με τους παρακάτω Αριθμούς Μητρώου θα εκπονήσουν πτυχιακή εργασία κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στην θεματική περιοχή: ΄΄Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση΄΄. 9159 8557 8717 8564 8562 8772 8583 8684 8696 8662 8548 8660 8703