ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΤΔΕ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΤΔΕ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΝΝΙΝΩΝ

Εξετάσεις μαθημάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Γεωγραφικής Εκπαίδευσης

Για την εξέταση των μαθημάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Γεωγραφικής Εκπαίδευσης (εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2021) μπορείτε να ενημερωθείτε από την επισυναπτόμενη ανακοίνωση