ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΧΡΟΝΟΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Προς τους/τις φοιτητές/τριες του Η εξαμήνου

Όσοι/ες θα πραγματοποιήσουν την Πρακτική Άσκηση μέσω της υποβολής χρονοπεριγράμματος, παρακαλούνται να το δηλώσουν μέχρι την Τρίτη, 25.5.21 στις 12:00, συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους στον πίνακα που οδηγεί ο παρακάτω σύνδεσμος.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Uz3t7KBiMOZmkjfYCEdMG0vu98AMEcTmI58pIe7HTv8/edit?usp=sharing

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης