ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Προς τους φοιτητές των Στ΄ και Η΄ εξαμήνων

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη, 1 Ιουνίου 2021, στις 14:30 θα πραγματοποιηθεί δειγματική διδασκαλία στο μάθημα της Ιστορίας.
Η παρακολούθηση θα γίνει μέσω της πλατφόρμας MSTeams, ως εξής:
Οι φοιτητές του Η΄ εξαμήνου θα συνδεθούν στην εικονική αίθουσα «Διδακτική της Ιστορίας – Μάθημα» με τους κωδικούς του συγκεκριμένου μαθήματος.
Οι φοιτητές του Στ΄ εξαμήνου θα συνδεθούν στην εικονική αίθουσα «Πρακτικές Ασκήσεις».

Η παρακολούθηση της δειγματικής διδασκαλίας είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές των συγκεκριμένων εξαμήνων και είναι ανεξάρτητη από τις διδασκαλίες δια ζώσης ή μέσω υποβολής χρονοπεριγράμματος.

Η Επιτροπή Πρακτικών Ασκήσεων