ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Καλή Αρχή! Οι κωδικοί για τις καινούριες ‘τάξεις’ στο msteams στις 3 Σεπτεμβρίου και ημέρα Παρασκευή είναι οι εξής: Εισαγωγή στην Ιστορική Εκπαίδευση, Α 9453-9483  nivp1ad Εισαγωγή στην Ιστορική Εκπαίδευση, Β 5299-9452  349b5qz  Μουσείο και Ιστορία          Περισσότερα, …