ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ε.Ε.Π., Ε.Τ.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.ΔΙ.Π.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΔΙΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΕΠ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Οι εξετάσεις στο μάθημα Διαπολιτισμική Αγωγή κι Εκπαίδευση θα πραγματοποιηθούν μέσω ecourse, σε ειδικό χώρο που θα ανοίξει, την Παρασκευή, 24.9, ώρα 5.30 με 6.15 μμ. Παρακαλούνται οι φοιτητές.τριες απο Κατατακτήριες που θέλουν να κάνουν εργασία να μου στείλουν εμεηλ. Περισσότερα, …

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Οι εξετάσεις στο μάθημα Εκπαίδευση Ενηλίκων θα πραγματοποιηθούν μέσω ecourse, σε ειδικό χώρο που θα ανοίξει, την Παρασκευή, 24.9, ώρα 19.00 με 20.00 μμ. Παρακαλούνται οι φοιτητές.τριες απο Κατατακτήριες που θέλουν να κάνουν εργασία να μου στείλουν email. Σας ευχαριστώ, Περισσότερα, …

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Οι εξετάσεις στο μάθημα Πρώτη Γραφή και Ανάγνωση θα πραγματοποιηθούν μέσω ecourse, σε ειδικό χώρο που θα ανοίξει, την Παρασκευή, 24.9, ώρα 16:00-17:00. Παρακαλούνται οι φοιτητές.τριες απο Κατατακτήριες που θέλουν να κάνουν εργασία να μου στείλουν email. Σας ευχαριστώ και Περισσότερα, …