Ενημέρωση για εξέταση μαθημάτων “Γενική Ψυχολογία Ι”, “Γενική Ψυχολογία ΙΙ” και “Ψυχολογία της Εφηβείας”

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να εξεταστούν κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2021 στα μαθήματα “Γενική Ψυχολογία Ι”, “Γενική Ψυχολογία ΙΙ” και “Ψυχολογία της Εφηβείας” να διαβάσουν τις σχετικές οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στο e-course και να Περισσότερα, …