Ανακοίνωση για τις εξετάσεις του Μαθήματος Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας ΙΙ [Τρίτη 14.09.2021, 09:00-10:30]

Ανακοίνωση ΜΕΕΙΙ ΠΠΣ Στις εξετάσεις του Μαθήματος Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας ΙΙ [Τρίτη 14.09.2021, 09:00-10:30] προβλέπεται ταυτοποίηση συμμετοχής μέσω MS-Teams [wk2hzh7] και εξέταση ερωτήσεων επιλογής στο e-course [https://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=726] Η ταυτοποίηση θα ξεκινήσει στις 08:30.