Εξετάσεις μαθημάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Γεωγραφικής Εκπαίδευσης

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στα μαθήματα της Περιβαλλοντικής και της Γεωγραφικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2021, παρακαλούνται να εγγραφούν στις αντίστοιχες ομάδες (Microsoft Teams) που έχουν δημιουργηθεί με τους παρακάτω Περισσότερα, …