Κωδικοί εξέτασης στο MS-Teams μαθημάτων του κ. Τάτση

Η εξέταση των μαθημάτων μέσω του MS-Teams θα γίνει στις 17 Σεπτεμβρίου με χρήση των παρακάτω κωδικών: Βασικές έννοιες Μαθηματικών (1ου εξαμήνου): byf7p8h Διδακτική των Μαθηματικών – Πρακτική Άσκηση (6ου εξαμήνου): sxcdbpx Θέματα Διδασκαλίας Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο (7ου εξαμήνου): Περισσότερα, …