Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2021_Μουσική Αγωγή

Οι φοιτήτριες και φοιτητές που συμμετέχουν στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου στο μάθημα ”Μουσική Αγωγή”, παρακαλούνται να δούνε τις λεπτομέρειες για την εξέταση που είναι αναρτημένες στο e-course του μαθήματος. Η διδάσκουσα Δρ. Ειρήνη Νικολάου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: Εκπαίδευση και Κοινωνία: Θεωρίες και Πρακτικές

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ