Θέματα Διδασκαλίας Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο

Το μάθημα της Πέμπτης 18 Νοεμβρίου δεν θα πραγματοποιηθεί και θα αναπληρωθεί την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου στις 11:30 στην Αίθουσα 9. Λόγω της πρακτικής άσκησης, δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα στις 25 Νοεμβρίου και στις 2 Δεκεμβρίου. Επομένως, το πρόγραμμα των δύο επόμενων μαθημάτων έχει ως εξής:

  • 9 Δεκεμβρίου, 11:30, Αίθουσα 7
  • 10 Δεκεμβρίου 11:30, Αίθουσα 9