Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας Ι – Αίθουσες Εξεταστικής Ιουνίου 2023

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας Ι – Αίθουσες Εξεταστικής Ιουνίου 2023
Την ημέρα και ώρα εξέτασης του μαθήματος «Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας Ι»  θα παραχωρηθούν,
πέραν των οριζόμενων στο πρόγραμμα, η αίθουσα 7 και η αίθουσα 9.