ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Το σημερινό μάθημα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων δεν θα πραγματοποιηθεί. Ημερομηνία αναπλήρωσης θα ανακοινωθεί σύντομα. Ζητώ συγγνώμη για οποιαδήποτε δυσκολία στο προγραμματισμό του Τμήματος και των Φοιτητών/τριών

Η διδάσκουσα

Ελένη Καρασαββίδου