ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ STEM (ΚΩΤΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΥΛΟΣ)

Η συνεργασία των ομάδων των φοιτητών με τους κυρίους Κώτση, Γεωργόπουλο και Στύλο στο πλαίσιο του μαθήματος Εκπαίδευση STEM θα πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα 11:30-14:30 μέσω MS-TEAMS.

Όνομα ομάδας: Εκπαίδευση STEM – Φυσικές Επιστήμες

Κωδικός: t2g3ux5