“Εκπαίδευση STEM – Μικρόπουλος, Μπέλλου”

Η πρώτη συνάντηση των ομάδων των φοιτητών που έχουν αναλάβει projects STEM με τον κύριο Μικρόπουλο και την κυρία Μπέλλου θα γίνει τη Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 στις 13:00 μέσω MS-teams. Το όνομα της συγκεκριμένης ομάδας είναι “Εκπαίδευση STEM – Μικρόπουλος, Μπέλλου” και ο κωδικός vp8ssmc.