ΑΓΓΛΙΚΑ

Η ξένη γλώσσα στο ΠΤΔΕ είναι υποχρεωτικό μάθημα, διδάσκεται  το Δ εξάμηνο και έχει 4 ECTS. Οι φοιτητές/τριες του ΠΤΔΕ μπορούν να επιλέξουν ΜΙΑ εκ των τριών ξένων γλωσσών – Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά- και ΔΕΝ έχουν απαλλαγή με κανένα δίπλωμα γλώσσας. ‘Οσοι/ες έχουν επιλέξει τα Αγγλικά και επιθυμούν για οποιονδήποτε λόγο να στείλουν email στην κα Κωστούλα, πρέπει απαραιτήτως να αναφέρουν και το ΤΜΗΜΑ στο οποίο ανήκουν.

Η  διδάσκουσα

Αναστασία Κωστούλα