ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Η Αναπλήρωση του Μαθήματος “Πρώτη Γραφή και Ανάγνωση”, του Προπτυχιακού Κύκλου Σπουδών του Τμήματος μας, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Μαρτίου και ώρα 12.15 μμ

Σας ευχαριστώ,

η Διδάσκουσα

Ελένη Καρασαββίδου